Garip Jensen med det inramade originalet av oljemålningen "Starchild at mirror".

Garip Jensen med det inramade originalet av oljemålningen ”Starchild at mirror”.