Foto på miljödetaljer i förgrunden till Tännforsen.

Foto på miljödetaljer i förgrunden till Tännforsen.