Foto på blöta stenmassor intill Sveriges högsta vattenfall Njupeskär.

Foto på blöta stenmassor intill Sveriges högsta vattenfall Njupeskär.