En vacker färggrann plats nära Gäddede i Jämtland. Mjölke-ängar berg och vatten.

En vacker färggrann plats nära Gäddede i Jämtland. Mjölke-ängar berg och vatten.