Ett utsnitt från oljemålningen My Lady Godiva - höger sida som visar rotformation av träd.

Ett utsnitt från oljemålningen My Lady Godiva – höger sida som visar rotformation av träd.