Foto på en chevy 38 hotrod framifrån, av Garip Jensen

Foto på en chevy 38 hotrod framifrån, av Garip Jensen