länk till "galleri_digital-konst-garipjensen"

Digital konst är ett spår i mitt kreativa skapande som till största delen består av foton, 100%  av mig. Det resterande som inte är av fotografiskt innehåll är ”övrig digital manipulation” – i regel ”digitalt måleri”. De bilder jag skapar på detta sätt är ett konkret resultat utifrån mina bildidéer.

Förr skapade jag dessa endast för att användas som ett referens-stöd i samband med skapandet av oljemålningar. Numer har de utvecklats till att vara en fristående ”fotokonst”, där endast ett litet urval till sist blir en målning i önskat maner – oftast som en oljemålning.